top of page
White%20Gradient_edited.png

Företaget – Erfarenhet ihop med ny teknik

ID Modeller har grunden från ett företag som startade 1927 i Småland.
Sommaren 2019 startades bolaget om i ny regi och en tydlig inriktning på Innovation, Digitalisering och egen produktion. Med specialiserad kunskap och en effektiv maskinpark tillverkar vi 24/7 stora och små Verktyg i 3 och 5-axliga maskiner. Idag kan vi även erbjuda kunden en totallösning, från konstruktion, verktyg till färdig produkt genom bl.a formsprutning. Vi fokuserar också på att tillverka i återvunnet material för att bli mer ”Hållbara” genom cirkulär ekonomi.

Vi jobbar också aktivt med FN:s globala miljömål för hållbar utveckling. 
Slutresultatet bygger fortfarande på det personliga kunnandet och detta genom rutinerad personal som har stort personligt ansvar. 

globalamal_edited.png

Kvalitétspolicy med kunden i fokus

ID Modeller AB arbetar med kunden i centrum.

Vi på företaget skall möta alla våra intressenters krav genom att använda oss av moderna tillverkningsmetoder med hög teknikutveckling, lång erfarenhet samt den tradition som finns i företaget.

Detta innebär att vi skall hålla hög servicenivå med snabba leveranser till kund, i rätt tid och till rätt plats. Vi skall också leverera absolut rätt kvalitet på varje produkt till samtliga kunder, samt rätt antal.

Detta innebär också att vi måste engagera och motivera samtliga anställda i kvalitetsarbetet samt skapa sådana rutiner och instruktioner som gör det möjligt och underlätta arbetet med att uppfylla de krav vi ställer i vår kvalitetspolicy.

Vi skall som ett led i vårt arbete tillse att vi uppfyller uppsatta krav och ständigt förbättra vårt kvalitetsledningssystem och därtill hörande kundkrav.

White%20Gradient_edited.png
1D6A4892.jpg
Kvalitétspolicy med kunden i fokus
Miljöpolicy
White Gradient

Miljöpolicy

ID Modeller AB skall välja produkter, konstruktion och tillverkningsmetoder som har minsta möjliga miljöpåverkan. Hänsyn skall tas till tekniska och ekonomiska aspekter.

Vi skall som ett led i vårt arbete följa tillämpliga lagar och andra krav samt ständigt förbättra verksamheten och därmed förebygga att vår verksamhet påverkar miljön negativt.

Detta innebär att vi måste engagera och motivera samtliga anställda i vårt miljöarbete samt skapa sådana rutiner och instruktioner som underlättar arbetet med att uppfylla de krav vi ställer i vår miljöpolicy.

Vi skall utarbeta och uppdatera miljömål som personalen känner delaktighet i och som vi om möjligt kan mäta och förbättra oss mot.

Miljöpolicy

Innovation

ID Modeller AB skall välja produkter, konstruktion och tillverkningsmetoder som har minsta möjliga miljöpåverkan. Hänsyn skall tas till tekniska och ekonomiska aspekter.

Vi skall som ett led i vårt arbete följa tillämpliga lagar och andra krav samt ständigt förbättra verksamheten och därmed förebygga att vår verksamhet påverkar miljön negativt.

Detta innebär att vi måste engagera och motivera samtliga anställda i vårt miljöarbete samt skapa sådana rutiner och instruktioner som underlättar arbetet med att uppfylla de krav vi ställer i vår miljöpolicy.

Vi skall utarbeta och uppdatera miljömål som personalen känner delaktighet i och som vi om möjligt kan mäta och förbättra oss mot.

White%20Gradient_edited.png
P-razzi-2.png
bottom of page